Ofsetová tlačiareň a vydavateľstvo Ofsetka vznikli v roku v 1993 ako jedna z prvých súkromných tlačiarní v okrese Prievidza. Vo svojej dlhoročnej histórii nazbierali veľa skúseností, čo je zárukou kvalitnej práce.

Ofset je vo svete najpoužívanejšou tlačovou technikou a má takmer univerzálne použitie. Ofsetová tlač na rozdiel od digitálnej tlače umožňuje aj tlač tzv. priamych farieb PANTONE. Každá z týchto farieb má presné číselné označenie a presný pomer miešania odtieňov, čo je dôležité napr. pri tlači logotypov, kde je nutné dodržať vždy rovnakú farebnosť.